มทบ.27 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี

เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 0930 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 โดยมี คณะอนุกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี จำนวน 17 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกโครงการในพื้นที่ และการแบ่งมอบความรับผิดชอบของโครงการทหารพันธุ์ดีทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย โครงการทหารพันธุ์ มณฑลทหารบกที่ 27, โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และโครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตลอดจนเร่งรัดการปฏิบัติงานในโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุดและทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ส่วนราชการต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างการมีส่วนร่วม สู่การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี น้อมนําแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป