ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 1130 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการขับเคลื่อนโครงการทันตามแผนงานที่กำหนดโดยได้ให้คำแนะนำในการวางผังจุดก่อสร้างสถานที่สำคัญ เช่น ศาลาทรงงาน, โรงเรือนเพาะชำ, ศาลาริมน้ำ การวางแผนผัง ปรับปรุงด้านต่างๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และ ได้ร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะได้เดินไปตรวจเยี่ยม โครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการประมาณ 150 ไร่ โดยได้เยี่ยมชมโครงการ รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสนับสนุนโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ในการดำเนินโครงการและเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุดและทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2563