“มอบทุนการศึกษาในโครงการ พี่ทหารสานฝัน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะ รูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2566”
พันโท ชัยสิทธิ์ บำรุงสานต์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาในโครงการ “พี่ทหารสานฝัน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะ รูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2566” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 240,000 บาท
โดยแบ่งเป็น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จำนวน 15 ทุน โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา จำนวน 2 ทุน ,โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมจำนวน 4 ทุน ,โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ จำนวน 5 ทุน, โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จำนวน 4 ทุน
พร้อมทั้งให้คำแนะนำการสมัครเข้าระบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ซึ่งคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียน มีความยินดีและภูมิใจที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้