“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดเมืองสรวงใหญ่ เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ นายทหารประจำสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงภายในจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 27/ จิตอาสา 904 พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 30 นาย ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดเมืองสรวงใหญ่ เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ ทั้งนี้ ส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา นำเครื่องมืออุปกรณ์ มีด พร้า คราดเหล็ก ช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ เศษหญ้าแห้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบให้สวยงาม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ วัดเมืองสรวงใหญ่ บ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
(18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.)