พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้คณะเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ในพื้นที่ กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เพื่อศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้คณะเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดีฯพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 โดย พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ,โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และ โครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ในพื้นที่ กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์ โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้แปลงที่ 1 ฐานฝึกแก้ปัญหาตามภูมิสังคม แสดงถึงปัญหาที่สำคัญซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่สามารถพบได้ในประเทศไทย ,ฐานการเรียนรู้แปลงที่ 2 ฐานฝึกการแก้ไขปัญหาเผชิญสถานการณ์วิกฤติ เพื่อจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติที่สามารถพบได้ในประเทศไทยและการฝึกทักษะที่สำคัญในการเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤติ และ ฐานการเรียนรู้แปลงที่ 3 ฐานฝึกเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบ โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะ ได้ลงฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถลงมือปฏิบัติได้ เพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี กระจายพันธุ์ผักให้กับประชาชน
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะที่เข้าศึกษาดูงาน สร้างความปลาบปลื้มใจและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้