ผบ.มทบ.27 ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 1000 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อการดำเนินงานให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยเร็ว สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี