เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้แก่ กำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงานต่อไป