มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 0800 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รักษาราชแทน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนเข้าร่วม กิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ซึ่งกำหนดให้วันเข้าพรรษา ของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยมีการแสดงธรรม คติธรรม การเลิกเหล้า โดยพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษา​เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) พิธีลงนามปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ คนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต และการเดินรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษารอบบึงพลาญชัย โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนของส่วนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด