ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธมิ่งเมืองมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธมิ่งเมืองมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 100 คน