รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ของ อ.อาจสามารถ และ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
มอบหมายให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ของ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม อำเภออาจสามารถ โดยมี พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พันโท อวยชัย เอกะกุล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ/ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะที่ 2 และ พันตรี สุรัส ตั้งอุทัยกุล รักษาราชการแทน สัสดีอำเภออาจสามารถ ร่วมให้การต้อนรับ
ต่อจากนั้น เวลา 14.00 น.รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ของ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม อำเภอเกษตรโดยมี พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ,พันเอก ชัยรัตน์ หยกสุริยันต์ ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2/ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะที่ 3 และ พันตรี บรรดา ธิอัมพร รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอเกษตรวิสัย ให้การต้อนรับ ซึ่ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจติดตามความเรียบร้อยของหน่วยตรวจเลือก ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดสถานที่เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 การคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย เน้นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนการตรวจเลือก ให้แก่ญาติและผู้เข้ารับการตรวจเลือกได้รับทราบ ด้วย