มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 1600 น. ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัช​ชัย​ แจ้งประจักษ์​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีกลุ่มบุคคลนัดรวมตัวกันชุมนุม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 บริเวณลานหน้าบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การรักษาความสงบในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดประชุมวางแนวทางปฏิบัติขึ้นร่วมกับส่วนราชการต่างๆ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด,ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,ตำรวจสันติบาลจังหวัดร้อยเอ็ด, ตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง บูรณาการร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สามารถบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน