มทบ.27 มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่พิการหรือทุพพลภาพ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 น.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 3 ราย และคู่สมรสที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล กองทัพบก จำนวน 5 ราย รายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ที่ได้รับมอบจาก สมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลกองทัพบก พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามความเดือดร้อน เพื่อให้การช่วยเหลือสร้างความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง ที่กองทัพบกห่วงใย ดูแลอย่างต่อเนื่อง