มทบ.27 ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ วัดป่าท่าค้อหนองบัว ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 ,โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ,สัสดีจังหวัดยโสธร และสัสดีจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ วัดป่าท่าค้อหนองบัว ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งปัจจุบัน พระอุโบสถวัดป่าท่าค้อหนองบัวได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2563 และกำหนดประกอบพิธีสวดถอนติจีวราวาสและสมานสังวาสโดยพระสงฆ์ จำนวน 200 รูปในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และเตรียมการประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ในปี 2564 เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการประกอบพิธีดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 27 จึงได้มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี กำลังพล พุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนฯ เป็นเงิน 158,789 บาท