“มทบ.27 ร่วมพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ ตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ ให้คนพิการด้วยวีลแชร์”
พันเอก จิตรกรจันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีมอบรถเข็น (วีลแชร์) ตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัด ทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์ โดยมี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนขัติยะวงษา ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
.
ตามที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้รับการอนุมัติโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายดอน ปรมัตถ์วินัย ) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,548 คัน เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ ในการดำรงชีวิตได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ