ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงาน”วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ณ ด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายยงทวี กะวิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการ และลูกจ้างในศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ด้วยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้พร้อมใจกัน จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชประวัติ และผลงานเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการกฎหมายไทย บรรดานักนิติศาสตร์ทั้งมวล ได้เทิดทูนพระองค์เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย