เมื่อ 27 ก.พ.61 พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.มทบ.27 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยากรโครงการไทยนิยมยั่งยืน ใน 3 พื้นที่
– 1) ม.10 บ.กลอย ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
– 2) ม.2 บ.กุดเขียว ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
– 3) ม.7 บ.เป้า ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ในการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ของคณะวิทยากร โครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่าต้องการจะเข้ามาเพื่อรับทราบปัญหาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของ รัฐบาลและ คสช.และสภาพปัญหาบ้านเมือง ณ ปัจจุบัน ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน แต่ละอำเภอ แต่ละจังหวัดนั้น มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาก็ย่อมแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ และเร่งรัดให้ชุดปฏิบัติการโครงการ เร่งนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่ อ.อาจสามารถ จะประสบปัญหาในยามหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำ ยามหน้าฝนน้ำก็ท่วมขัง และปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ จึงได้กล่าวถึงวิธีการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้มีความพอเพียง ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน การนำวิธีธรรมชาติเข้ามาแก้ไขธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง อีกทั้งให้ส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพฯเข้ามาใช้ในการทำการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการ 9101 ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 สุดท้าย ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในทุกพื้นที่ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ มิใช่รอแต่เพียงความช่วยเหลือจากทางรัฐฯเท่านั้น เมื่อประชาชนพึ่งพาตัวเองได้แล้ว ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจึงจะตามมา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 27