เมื่อ 270900 ก.พ.61. พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27(2) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.กฤต ผิวเงิน รอง ผอ.รมน.ภาค 2(1) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ 61 ในพื้นที่ กอ.รมน.จว.ร.อ. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลาง จว.ร.อ. และเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ใน พื้นที่ ม.12 บ.หนองจิก ต.ดงลาน อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด สรุปสาระสำคัญ ดังนี้.
๑. เรื่องภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย กอ.รมน.ภาค ๒ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภาค ตอ./น.
๒. เรื่องยาเสพติด ให้ช่วยติดตามแก้ไข
๓. สื่อไซเบอร์ ให้ติดตามเฝ้าระวัง
๔. การละเมิดสถาบัน กอ.รมน.ภาค ๒ ร่วมกับ กศน. ร่วมกันฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง
๕ . ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเน้นย้ำเพิ่มเติม
๑. เรื่องการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “ศาสตร์พระราชา” ร.๙ ศูนย์ดำรงธรรม จว. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ร.๑๐ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกประเภท การทำความดีเพื่อแผ่นดิน
๒. การถ่ายทอดภารกิจของ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐบาล ไม่ใช่ทหารทำ ทำงานแบบประชารัฐ