“มทบ.27 พบปะทหารผ่านศึก วีรบุรุษของชาติ”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าพบปะแกนนำทหารผ่านศึก จังหวัดมหาสารคาม ณ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือทหารผ่านศึก ให้มีสวัสดิการและขวัญกำลังใจที่ดี ตอบแทนคุณความดี ที่ในอดีตได้เคยเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไว้