มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยม ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 1600 น.พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ พลตรี วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี และได้ร่วมมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โครงการทหารพันธุ์ดีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ โครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27