แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการนำ้ในพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 1400 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการนำ้ในพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด , ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด, นายอำเภอเสลภูมิ, นายกเทศบาลตำบลท่าม่วง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ โดย แม่ทัพภาคที่ 2 รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนำ้ใต้ดิน พื้นที่ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจาก นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศบาลตำบลท่าม่วง ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจพื้นที่ ธนาคารนำ้ใต้ดินเฉลิมพระเกียรติห้วยกระตึบ และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแดงหมู่ 5 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เสนอแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ โดยอยากเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งต้องเกิดจากการประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำใต้ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด, กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำอย่างสูงสุด