เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 63 เวลา 13.00น. พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในความรับผิดชอบของ มทบ.27 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ จุดตรวจศาลาลอย หมู่ที่ 1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จากนั้น เดินทางไปที่จุดตรวจหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร ในการนี้ ผบ.มทบ.27 ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ การคัดกรอง การให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ คู่มือและการประสานการปฏิบัติ และ
มอบถุงยังชีพ ศบภ.มทบ.27 ให้กับกำลังพลเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป