มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และชุดครูฝึกจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา, องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอจังหาร, องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และ เทศบาลตำบลชัยวารีอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน
ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 โดย ปลัดอำเภอจังหาร เป็นประธานพิธีปิด มีผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดในครั้งนี้
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังได้อบรมให้ความรู้ในเรื่องการนำผู้ป่วยลงจากที่สูง ความรู้เกี่ยวกับเพลิง, การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ และการฝึกการดับเพลิงอีกด้วย