“มทบ.27 เปิดบ้าน ต้อนรับทหารใหม่และญาติอย่างอบอุ่น พร้อมดูแลตามวิถีปฏิบัติใหม่ของกองทัพบก(Army new normal)”
วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร ผู้บังคับหน่วย ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และครูทหารใหม่ ให้การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 / 2563 และญาติทหารใหม่ ที่เข้ามารายงานตัว หลังได้รับการตรวจเลือก และมีผู้สมัครเข้าเป็นพลทหารกองประจำการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิบชอบของมลฑลทหารบกที่ 27 ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด 684 คน และ จังหวัดยโสธร จำนวน 285 คน รวม 969 คน และส่งทหารเรือ ผลัดที่ 1 จำนวน 188 นาย
ผู้บัญชาการมลฑลทหารบก ที่ 27 ได้พบปะทักทายและกล่าวต้อนรับทหารใหม่และผู้ปกครองทหารใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและชี้แจงข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลน้องทหารใหม่ 10 ข้อ สร้างความเข้าใจกับ กำลังพลทุกระดับชั้น ผู้ปกครองและทหารใหม่ โดยยึดถืออย่างเคร่งครัด
ซึ่งในปีนี้ กองทัพบกได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ โดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ มุ่งเน้นการฝึกพื้นฐานที่จำเป็น มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด -19) จัดให้มีรถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ตลอดจนเครื่อง ช่วยชีวิต ประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง
ในระหว่างที่น้องทหารใหม่รับราชการจะได้รับสิทธิต่างๆเช่นเครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน ตลอดจนสิทธิในการรักษาพยาบาล การศึกษาต่อระหว่างประจำการ ,การฝึกอาชีพเสริม ,การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ ที่สำคัญในระหว่างประจำการจะมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป
ซึ่งในวันนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เปิดค่ายต้อนรับผู้ปกครองทหารใหม่ “ Open House “ นำเยี่ยมชม กระบวนการรับทหารใหม่ ระบบการฝึก ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่ของบุตรหลานเพื่อให้เกิดความสบายใจ คลายความวิตกกังวลซึ่งผู้ปกครองทหารใหม่ สามารถเข้าเยี่ยมบุตรหลานได้ในวันอาทิตย์ตั้งแต่สัปดาห์แรกเป็นต้นไป เวลา 0900 -15.00 น.
โอกาสนี้ มลฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดแสดงดนตรี ของชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนภักดี 27 เพื่อสร้างความสุขความบันเทิงแก่ผู้ปกครองและหหารใหม่ บริการ Army barber ตัดผมฟรีแก่ทหารใหม่ การตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการฏิบัติตน จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่น้องทหารใหม่และผู้ปกครอง
พร้อมกันนี้ มณฑลทหารบกที่ 27ได้จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่ต้องการให้หน่วยช่วยเหลือครอบครัวของน้องทหารใหม่ สร้างความอบอุ่นใจ คลายความวิตกกังวล ที่กองทัพบกดูแลเอาใจใส่ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน