“รอง มทภ.2 ตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังสนับสนุนการฝึกทหารใหม่และตรวจระบบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 มทบ.27 “
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2(2) ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงสนับสนุนการฝึกทหารใหม่ และตรวจระบบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 ที่ ร้อย.มทบ.27 โดย รอง มทภ.2(2) ได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID – 19 แบบครอบจักรวาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด