หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27
วันนี้ น้องๆทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพด้านร่างกายและสภาพจิตใจ ซึ่งหากพบผู้มีปัจจัยเสี่ยง หรือพบความผิดปกติ จะถูกคัดแยกเป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพร่างการและการฝึกอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ได้ฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเป็นให้แก่น้องๆทหารใหม่ทุกนาย จาก คุณหมอ และน้องๆเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด้วยค่ะ