ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากพายุโซนร้อน โนอึล”ที่ บ.ท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 1000 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บังคับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ นายอำเภอเสลภูมิ, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง, ปลัดเทศบาลตำบลวังหลวง,ผู้แทนทางหลวงชนบท, ผู้แทนชลประทานร้อยเอ็ด, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เข้าร่วมประชุม และตรวจพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย ณ บ.ท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้หารือเพื่อเตรียมการรับมือกับอุทกภัย พายุโซนร้อน”โนอึล” ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น คาดว่าจะเกิดขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาจได้รับผลกระทบจากนำ้ท่วมฉับพลันได้
ต่อจากนั้น คณะฯได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน แจ้งเตือนภัย และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่จะได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล โดยขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และระวังอันตรายจากลมแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย
ทั้งนี้ พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสอบความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านบุคลากร ยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง