มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการค่ายอบรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 0930 น. พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุม โครงการค่ายอบรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ซึ่งดำเนินการโดย เครือข่ายสมาคมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม ซึ่งสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 ได้เล็งเห็นภัยคุกคามจากยาเสพติดที่มีต่อเด็กและเยาวชน กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนรอบค่ายฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจรการเกิดผู้เสพรายใหม่ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด