มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณบ้านพักของกำลังพล
วันที่ 17 กันยายน 2563 พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินของกำลังพลที่ พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ
ตามที่ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มีดำริให้ กำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการทำธนาคารนำ้ใต้ดิน บริเวณบ้านพักเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และ ปัญหาอุทกภัย ซึ่งจะช่วยให้ พื้นที่ค่ายประเสริฐสงครามมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี และยังสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนได้อีกด้วย