“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ พร้อมทั้งได้ปลูกต้นยางนา และปลูกหญ้าแฝก ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองสิม หมู่ที่ 4 บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด