กองทัพบกไม่ทอดทิ้งประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์นำ้ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ.นาวี ม.3, 10 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.น้อยเอ็ด เพื่อติดตาม/เฝ้าระวังและเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมีมวลน้ำเพิ่มขึ้น 20 ซม. ปัจจุบันผู้นำชุมชนและชาวบ้านแจ้งว่าขณะนี้มีพื้นที่นาถูกน้ำท่วม 73 ไร่ จำนวน 14 ราย(ม.3=11 ไร่, ม.10= 3 ไร่) สถานการณ์เช่นนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านและยังเฝ้าระวังติดตามระดับมวลนำ้อย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านมีความพึงพอใจ และขอขอบคุณกองทัพบกที่มีความห่วงใยประชาชน
#ทหารมีไว้ทำไม #พายุโนอึล