มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว หัวหน้าแผนกประวัติและบำเหน็จบำนาญ มณฑลทหารบกที่ 27 และสิบโทหญิง มทินา แต้สกุล เสมียนศาล อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี จิตอาสาพระราชทานจากเทศบาลตำบลเมืองไพร, องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27