มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมติดตามความก้าวหน้า “โครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อวางแผนเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ให้มีความพร้อมและสมพระเกียรติ