มทบ.27 ประชุมติดตามผลการดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0930 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ อาคารฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการและคณะทำงานดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายประเสริฐสงคราม ประกอบด้วย โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประกอบด้วย รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ, กองพลทหารราบที่ 6 ได้ชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการฯ, การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินการของโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันปฏิบัติงานในนามของชาวร้อยเอ็ด โดยให้ถือว่าการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญสูงสุด และได้ปรึกษาหารือและแบ่งมอบภารกิจ มอบหมายงานให้หน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ ต่อจากนั้น เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมขึ้นรถของหน่วยเยี่ยมชมตามเส้นทางเสด็จในพื้นที่ของโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารยกที่ 27 พร้อมทั้งนำไปดูงานการดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ที่บ้านพักของกำลังพล ซึ่งคณะผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีก่อนปล่อยลงพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนสามารถที่จะนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองได้ในลำดับต่อไป