“ เดินทางปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน “
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหาร,คณะแม่บ้าน เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน ตู้ยามหนองแวง ถ.แจ้งสนิท ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกล่าวให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เสียสละมาปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางในห้วงวันหยุด และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด