พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ร่วมพิธีเปิดโครงการ”จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองฮาง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
โดย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มอบถุงยังชีพ และมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย
ในโอกาสนี้มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน(ขุนภักดี 27) จัดกิจกรรมปณิธานเพื่อประเทศไทย เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และชุดแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ให้บริการฝังเข็ม เพื่อบำบัดรักษาโรค สร้างความสุข ความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชน