มทบ.27 เปิดค่ายฯ ให้ญาติเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด 2/63 สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลบุตรหลาน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(2) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 2 ที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลาน ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ญาติพี่น้องของทหารใหม่ ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน สภาพความเป็นอยู่ภายในค่าย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติๆ ของทหารใหม่ว่า มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ดูแลน้องทหารใหม่เสมือนน้องคนเล็กในครอบครัว และกำกับดูแลมาตรฐานการฝึกให้มีความปลอดภัย ทำให้ญาติคลายความเป็นห่วงกังวล ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เปิดค่ายให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมทหารใหม่ได้ในทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการฝึก ระหว่างเวลา 0900-1500 น. รวมทั้งอนุญาตให้ทหารใหม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อญาติพี่น้องได้ในช่วงเย็นของทุกวัน และมีกลุ่มไลน์”ญาติทหารใหม่ มทบ.27” เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ฝึกทหารใหม่และญาติด้วย