มทบ.27 ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวหอมชลสิทธิ์ ในพื้นที่ โครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 เป็นประธานเปิดโครงการ “ดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ “กิจกรรมการเกี่ยวข้าวหอมชลสิทธิ์ประจำปี 2563 บริเวณพื้นที่แปลงนา โครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีพันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายฯพร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคลดรายจ่ายในครอบครัว และเป็นการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีในองค์กร โดยการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าของหน่วยต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมชลสิทธิ์กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวนาแบบดั้งเดิม