เพราะเราคือ”ครอบครัวเดียวกัน”
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ มอบให้ ร้อยโท บรรพต แดงอาจ ทำการแทนผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นผู้แทนฯ นำน้องพลทหารสมชาติ ศิริสาร ผลัดที่ ๑/๖๒ เดินทางไปเยี่ยมป่วยบิดาที่เจ็บป่วย ผ่าตัดตาด้านขวา ส่วนมารดามีโรคประจำตัว สุขภาพไม่แข็งแรง
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ห่วงใย มอบถุงยังชีพให้แก่ นายฉันท์ ศิริสาร, นางเปลี่ยง ศิริสาร ซึ่งเป็นบิดา, มารดาของ พลฯสมชาติ ศิริสาร และอนุญาติให้ พลทหารสมชาติ ศิริสาร อยู่ดูแลบิดา – มารดา จนกว่าอาการจะดีขึ้น
“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”