มทบ.27 เข้าร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษาพ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนา ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน