ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ นำกำลังพลร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญา เพื่อดับทุกข์ร้อนของปวงพสกนิกรและก่อให้เกิดคุณเอนกอนันต์ต่อประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ครองสิริราชสมบัติ ทรงมีโครงการในพระราชดำริ พระราชดำรัสอย่างมากมาย เพื่อเป็นต้นแบบให้พสกนิกรทุกคนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดี บนผืนแผ่นดินไทย