“เยี่ยมญาติทหารใหม่ อบอุ่นใจเสมอ”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ (๒) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ ที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลาน ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อให้ญาติพี่น้องของทหารใหม่ ได้พบปะพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ของน้อง ๆ ทหารใหม่ ให้คลายความวิตกกังวล สร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติๆ ของทหารใหม่ว่า มณฑลทหารบกที่ ๒๗ได้ดูแลน้องทหารใหม่เสมือนน้องคนเล็กในครอบครัว และกำกับดูแลมาตรฐานการฝึกให้มีความปลอดภัย
รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ทหารใหม่และผู้ปกครองอย่างยิ่ง