“มทบ.27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึก สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”
พันเอกประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ แผ่เมตตา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27