“มทบ.27 จัดกิจกรรม Big​ Cleaning​ Day สวนสุขภาพอิสระภักดี”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม Big​ Cleaning​ Day ณ สวนสุขภาพอิสระภักดี โดยมี​ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ,หัวหน้าแผนก/ฝ่าย และกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม
โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดลานออกกำลังกาย และ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนได้อย่างปลอดภัย