“คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ร่วมบริจาคสิ่งของ”ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น ชุดนักเรียน , รองเท้า , หนังสือ, สิ่งของส่งเสริมด้านการศึกษาที่ไม่ใช้แล้ว
ซึ่งวันนี้ นายพนมกร โพธินาม ผู้ใหญ่บ้านโนนงาม หมู่ 15 ได้รวบรวมสิ่งของบริจาคจากพี่น้องชาวบ้านโนนงาม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มามอบให้ มทบ.27 เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ตามโครงการ”ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”ต่อไป