เมื่อ 12 มิ.ย.61 เวลา 0900 น. พล.ต.ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.อนุมัติให้ พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว เป็นผู้แทนหน่วยเป็นคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์ จว.ร.อ.เป็นผู้แทน ผวจ.ร.อ.ประธานคณะทำงาน, ผู้แทนอุตสาหกรรม จว., ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว, หน.คลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อการเกษตร เป็นคณะทำงานและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ, ตัวแทนผู้รับซื้อข้าว ร่วมกันดำเนินการขนย้ายข้าวจากคลังสินค้ากลางท่าข้าวทศพรการเกษตร เลขที่ 54 ม.12 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จว.ร.อ. ปลายทางบริษัทวี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 70 ม.6 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ตามโครงการรับจำนำข้าวฯเป็นชนิดข้าวขาว 5% น้ำหนักเนื้อข้าวรวมกระสอบ 5,690.93 ตัน แผนการขนย้าย ตั้งแต่ 12-30 มิ.ย.61 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=eTkZPredWL4