วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 17:00 น. พลตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเปิดงานกาชาด และประเพณีปีใหม่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2564 ณ เวทีกลางมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงครามตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีเปิด
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานกาชาดและประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ในระหว่างวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564 รวม 10 วัน ณ บริเวณมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ประสบธารณภัยต่าง ๆ โดยการจัดงานได้ดำเนินมาตรการคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ร่วมงานทุกราย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสแกนไทยชนะ

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมออกร้านจำหน่ายผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27และ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และการจำหน่ายสินค้าโครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27, ศูนย์ศิลปาชีพผาน้ำทิพย์, ศูนย์ศิลปาชีพ อ.โพธิ์ชัย และสนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขออนุญาต​ใช้สถานที่ใช้สนามยิงปืนเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมมีความปลอดภัย​และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนที่มาร่วมงาน