ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ก่อนทำการฝึกภาคสนามประจำปี 2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 1400 นาฬิกา ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรก่อนทำการฝึกภาคสนามประจำปี 2563 จำนวน 124 สถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาฝึกศึกษาเป็นนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบ คือ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครู และ เป็นคนดีของสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมสร้างนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน ตามแนวคิดผู้บัญชาการทหารบกที่ว่า “เราจะร่วมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย” และ แนวคิดของ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27ว่า “ได้นักศึกษาวิชาทหารต้นแบบ ได้คุณประโยชน์มากกว่าที่คิด”