มทบ.27 ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ จุดบริการประชาชนตู้ยามหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลาเวลาในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในครั้งนี้