“แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร”
พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ พายุดีเปรสชัน ที่อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสโมสร สวนสาธารณะวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมต้อนรับ
โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบนโยบายพร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนจังหวัดยโสธร ในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ อย่างเต็มขีดความสามารถและพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างได้ทันท่วงที
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่อไป