กลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้บ้านมะหรี่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับกลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้บ้านมะหรี่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเข้ามาเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในยุคโรคระบาดโควิด-19 จากนั้น ได้นำเครือข่ายเยี่ยมชมตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 กิจกรรม เช่น บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง, พลังงานทดแทนแสนประหยัด, ปุ๋ยหมักพระราชทาน, เป็ดไข่บางปะกงและไก่ประดู่หางดำนำชุมชนเข้มแข็ง, อาหารครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งในการขอเยี่ยมชมครั้งนี้ นางเสริมศรี ไชยรัตน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้บ้านมะหรี่ ขอขอบคุณโครงการฯที่ให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติและขอเข้าเป็นเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดีน้อมนำพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติขยายผลในพื้นที่ชุมชนของตนเองต่อไป